12. ročník "Dňa detí trochu inak 2019" - fotogaléria

 9. júna 2019 Obecný úrad Divina pripravil v spolupráci so Základnou školou s materskou
školou  Divina našim deťom "Deň detí". Akcia mala športovo-zábavný charakter
a každoročne prekvapí vždy niečím novým. 
 
Najmenším asi najviac zaujali nafukovacie atrakcie, kde sa mohli dosýtosti vyšantiť, 
ale aj maľovanie na tvár, či jazda na koníkovi. Deťom nechýbalo ani občerstvenie 
v podobe ich obľúbených lahôdok. 
 
Zo srdca ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí boli veľkorysí a prispeli 
k radosti našich ratolestí. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou 
prispeli svojou pomocou k úspešnému priebehu celej akcie. 
 
Ďakujeme tiež členom cyklistického oddielu Divina RACINGTEAM, futbalistom 
TJ DIVINA a členom stolnotenisového klubu SUPERTALENT Divina Lúky, ktorí 
si pre deti pripravili zaujímavé disciplíny. 
 
Ďakujeme celému realizačnému tímu, starostovi obce, poslancom 
Obecného zastupiteľstva Divina a v neposlednej miere aj obetavej mládeži, 
ktorá sa venovala deťom pri jednotlivých športových disciplínach. 
 
Veľkým zážitkom pre deti bola i ukážka útoku členov Dobrovoľného
hasičského zboru Divina a šantenie sa v obrovskej pene. 
 
O spokojnosti z celej akcie hovorili najmä usmiate tváre našich detí,
čo bola najväčšia odmena pre všetkých, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní 
celej akcie pre našich najmenších.