Smútočné oznámenie - Emil Pleško

 
S hlbokým zármutkom oznamujeme priateľom a známym, 
že dňa 13. mája 2019 zomrel náš občan pán Emil Pleško vo veku 56 rokov. 
 
Pohreb bude dňa 15. mája 2019 o 16.00 hodine so svätou omšou
v Rímskokatolíckom kostole Divina. 
 
Nech odpočíva v pokoji!