Zápisnica z 2. verejného zasadnutia OZ Divina 11. 01. 2019