Informácia o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Autor: Erika Orešanová, Zverejnené: 14.02.2019, Aktualizované: 12.03.2019