Vianočné prianie starostu obce občanom

 Milí spoluobčania, 
 
želáme všetkým nádherné vianočné sviatky, plné radosti, pokoja a odpúšťania, 
k tomu veľa spokojnosti, zdravia a šťastia. 
 
Nech je váš nový rok 2019 úspešný, šťastie neodbytné, zdravie dokonalé, 
problémy vzdialené a budúcnosť skvelá, 
to vám z celého srdca želajú 
 
Martin Fronc, starosta obce Divina 
Poslanci Obecného zastupiteľstva Divina 
Kolektív pracovníkov Obecného úradu Divina