Vyhlásenie "Voľby hlavného kontrolóra Obce Divina"