Posedenie 70 a viac ročných občanov Obce Divina

 Starosta Obce Divina, Ing. Emil Molko 
 
srdečne pozýva 
 
občanov 70 a viac ročných na posedenie pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším, 
ktoré sa uskutoční dňa 12. októbra 2018 o 15.00 hodine 
v Kultúrnom dome na hornom konci. 
 
Veríme, že naše pozvanie neodmietnete a spoločne strávime 
príjemné popoludnie.