Smútočné oznámenie: Ján Fitzel

                                                                                 "Odchádzam za svetlom, 
kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem, 
na cestu posvietim."
  
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 4. júla 2018 zomrel náš občan,
pán Ján Fitzel vo veku 77 rokov.
 
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 7. júla 2018 
  o 12.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole 
v Divine so svätou omšou. 
 
Nech odpočíva v pokoji!