Smútočné oznámenie: Miroslav Janešík

"Nezomrel ten, kto 
ostáva v ľudských srdciach" 
 
S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, 
že nás dňa 29. júna 2018 opustil pán Miroslav Janešík vo veku 40 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 3. júla 2018 
o 17.00 hodine so svätou omšou v Rímskokatolíckom
kostole v Divine. 
 
Nech odpočíva v pokoji!