Smútočné oznámenie: Margita Malíčková

"V očiadh slzy, v srdci žiaľ, 
to najdrahšie nám osud vzal." 
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 9. júna tohto roka 
zomrela naša občianka pani Margita Malíčková, rodená Macangová 
vo veku 88 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 12. júna o 17.00 hodine so svätou omšou. 
 
Nech odpočíva v pokoji!