Smútočné oznámenie: Mária Sobolová

"Odchádzam za svetlom, 
kdesi v diaľke splynieme s ním. 
Tým, ktorých milujem, 
na cestu posvietim." 
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 5. júna 2018 
zomrela naša občianka, pani Mária Sobolová, rodená Sobolová 
vo veku 81 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 9. júna 2018 o 10.00 hodine 
so svätou omšou v Rímskokatolíckom kostole v Divine. 
 
Nech odpočíva v pokoji!