Vyhlásenie nebezpečenstva vzniku požiarov

Autor: Erika Orešanová, Zverejnené: 29.05.2018, Aktualizované: 29.05.2018
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 
v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR o požiarnej prevencii 
 
vyhlasuje 
 
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a to v termíne: 
 
od 29. mája 2018 od 6.00 hod. do odvolania. 
 
Bližšie informácie sa dočítate v prílohe.