Oznámenie o prerokovaní Zmeny a Doplnku č. 1 ÚP Obce Divina

Autor: Erika Orešanová, Zverejnené: 23.05.2018, Aktualizované: 23.05.2018