Oznámenie o prerokovaní Zmeny a Doplnku č. 1 ÚP Obce Divina