Smútočné oznámenie: Milan Salaj

"Lásku bez kríža nenájdeš
a kríž bez lásky neunesieš." 
 
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že dňa 10. mája 2018
zomrel náš občan, pán Milan Salaj vo veku 66 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulým bude 
dňa 14. mája 2018 o 17.00 hodine so svätou omšou
v Rímskokatolíckom kostole Divina. 
 
Nech odpočíva v pokoji!