Smútočné oznámenie: Mária Hrivíková

 "Aj keď priskoro
zhasla sviečka 
Tvojho života, 
neodišla si, zostávaš 
v srdciach blízkych."
 
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že dňa 8. mája 2018 zomrela naša občianka, 
pani Mária Hrivíková, rodená Brezovianová vo veku 64 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulkou bude 
dňa 11. mája 2018 o 16-tej hodine so svätou omšou 
v Rímskokatolíckom kostole Divina.
 
Nech odpočíva v pokoji!