Smútočné oznámenie: Vincencia Sekáčová

Autor: Erika Orešanová, Zverejnené: 02.05.2018, Aktualizované: 16.07.2018
"Dotĺklo srdce, stíchol hlas, 
spomienka navždy zostane v nás."
 
 S hlbokým zármutkom ozn amujeme občanom, že dňa 30. apríla 2018 zomrela naša občianka, 
pani Vincencia Sekáčová, rodená Poliačková vo veku 83 rokov. 
 
Pohreb bude 3. mája 2018 o 17.00 hodine
v Rímskokatolíckom kostole Divina so svätou omšou. 
 
Nech odpočíva v pokoji!