Smútočné oznámenie: Veronika Kubaščíková

"Ja som nezomrela, 
len som zaspala. 
Aby som sa každé ráno mohla zobudiť 
v srdciach tých, ktorých som milovala." 
   
S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 26. apríla 2018 zomrela naša občianka,
pani Veronika Kubaščíková, rodená Sedláková vo veku 89 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 30. apríla 2018 
o 16.30 hodine v Rímskokatolíckom kostole Divina so svätou omšou. 
 
Nech odpočíva v pokoji!