Zber veľkoobjemového odpadu

 
Oznamujeme občanom,
že od 26. apríla 2018 do 04. mája 2018 
v našej obci prebieha 
zber veľkoobjemového odpadu z domácností. 
 
Jedná sa o odpad, ktorý nevojde do smetných nádob,
to znamená rôzny nábytok, sedačky, koberce, matrace a iné. 
 
Na zberné miesta je zákaz odkladať pneumatiky, 
farby a laky, nebezpečný odpad, elektroodpad ako 
autobatérie, chladničky, televízory a pod., nakoľko tento sa 
bude zberať 16. mája 2018. 
 
Veľkoobjemový odpad sa zberá na štyroch miestach: 
- na hornom konci u Kaptra, 
- vo Vŕbí pri autobusovej zastávke, 
- na dolnom konci medzi materskou školou a ihriskom,
- v Lúkach na parkovisku pod cintorínom. 
 
Na týchto miestach nebudú pristavené kontajnery,
odpad ukladajte na voľnú plochu.