Smútočné oznámenie: Peter Bohiník

"Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel." 
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, 
že dňa 23. apríla 2018 zomrel náš občan, 
pán Peter Bohiník vo veku 64 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 25. apríla 2018 
o 16.30 hodine so svätou omšou. 
 
Nech odpočíva v pokoji!