Smútočné oznámenie: Anna Ciganiková

"V očiach slzy, v srdci žiaľ, 
to najdrahšie nám osud vzal."
 
Dňa 6. 4. 2018 zomrela naša občianka
pani Anna Cigániková, rodená Paprčiaková 
vo veku 96 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 
dňa 9. 4. 2018 v Rímskokatolíckom kostole Divina.
 
Nech odpočíva v pokoji!