Smútočné oznámenie: Mária Kašiarová

"Otvorte mi brány spravodlivosti,
nech vojdem nimi, 
vďaku vzdávam hospodinovi." 
  
Dňa 21. 2. 2018 zomrela naša občianka 
pani Mária Kašiarová, rodená Holienčíková vo veku 87 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 23. 2. 2018 
o 15.00 hodine so svätou omšou v Dome smútku v Lúkach. 
 
Nech odpočíva v pokoji!