Oznámenie o vyhodnotení cenových ponúk - spracovanie ÚPO - ZaD č. 1