Darovať krv znamená zachrániť život

Autor: Erika Orešanová, Zverejnené: 14.02.2018, Aktualizované: 04.05.2018
 
"Krv je najcennejšou tekutinou, ktorá zachraňuje ľudské životy každý deň 
a jej darcovia tak dostávajú tú najkrajšiu odmenu"
 
Dobrovoľný hasičský zbor Divina 
v spolupráci s Obcou Divina a Obcou Divinka - Lalinok 
 
o r g a n i z u j e 
 
2. ročník akcie "Kvapka krvi svätého Floriána", 
ktorá sa bude konať dňa 7. mája 2018 v Kultúrnom dome na dolnom konci od 7.30 hodiny. 
 
Záujemcovia o tento vysoko humánny čin sa môžu vopred nahlásiť u: 
p. Vladimíra Bohyníka: 0915 673 112
p. Adriána Puškára: 0905 561 760.
 
Za účasť a podporu vopred veľmi pekne ďakujeme. 
 
 
Darovať krv môže každý, kto: 
- má vek od 18 do 60 rokov, 
- váži viac ako 50 kg, 
- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky, 
- je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík,
- je aspoň 48 hodín po očkovaní, 
- počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, piercing, 
- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený, 
- neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom, 
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou, 
- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok. 
Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva alebo dojčenia. 
 
Pred odberom je potrebné: 
- večer a ráno piť čo najviac tekutín, 
- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, 
- pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu, 
- a nezabudnúť si občiansky preukaz a kartu poistenca. 
 
Odber prebieha nasledovne: 
- vyplníte dotazník,
- lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv, 
- odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie, 
- pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.