Smútočné oznámenie: Veronika Svorníková

... Neplačte, že som odišla, 
len pokoj mi prajte,
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte"... 
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa  30. septembra 2017 
zomrela naša občianka, pani Veronika Svorníková, rodená Mičencová
  
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 3. októbra 2017 o 15.00 hodine so svätou omšou 
v Rímskokatolíckom kostole v Divine. 
 
Nech odpočíva v pokoji!