Smútočné oznámenie: Magdaléna Kožíková

... Neplačte, že som odišla,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku,
si na mňa zachovajte ...  
 
 Dňa 13. júla 2017 zomrela naša občianka pani Magdaléna Kožíková, rodená Černáková
vo veku 92 rokov. 
 
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 17. júla 2017 o 15.00 hodine so svätou omšou. 
 
Nech odpočíva v pokoji!