eRko a ich aktivity

Autor: Erika Orešanová, Zverejnené: 14.02.2017, Aktualizované: 14.02.2017
 
Čo je eRko ? 
 
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí: je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi. Program eRka zabezpečujú dobrovoľníci. 
V našej obci sa eRkári stretávajú na fare, kde majú svoje priestory.
Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti. Jeho poslanie sa uskutočňuje cez dobrovoľníkov, ktorí sa deťom venujú vo voľnom čase a preživajú s nimi pekné chvíle v spoločenstve.
 
Hodnotami eRka sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. 
 
Motto eRka: "Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí."
 
Základom činnosti eRka sú pravidelné stretká, kedy sa deti stretávajú so svojimi vedúcimi v určitých intervaloch. Stretko má rodinný charakter. 
 
Nasleduje fotogaléria z letného tábora organizovaného eRkom: