Darcovia krvi za rok 2016

Krv je najcennejšou tekutinou, ktorá zachraňuje ľudské životy každý deň a jej darcovia tak dostávajú tú najkrajšiu odmenu.
Nájsť dobrovoľníkov, ochotných bezplatne venovať svoj čas, či kúsok vlastného ja, nie je dnes bežným javom. 
Preto je o to viac potrebné si ceniť ochotu týchto občanov, ktorí dobrovoľne a nezištne pomáhajú iným pri záchrane života i zdravia, a to tým najcennejším, vlastnou krvou. 
 
Ďakujeme držiteľovi zlatej plakety: MÁRII GAŽOVEJ 
Ďakujeme držiteľovi strieborkej plakety: RASTISLAVOVI SEDLÁKOVI 
Ďakujeme držiteľom bronzovej plakety: TOMÁŠOVI JANÍČKOVI, VIERE KUBAŠČÍKOVEJ, JURAJOVI MASNICOVI.
 
Darovanie krvi je prejavom ľudskosti, obetavosti a malo by byť bežnou súčasťou života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.