Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa uričť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.
 
Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov!
 
V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva vykoná jedine súd!
 
Potrebné doklady: 
  • platný občiansky preukaz matky a otca
  • právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)