Osvedčovanie podpisov

Autor: Erika Orešanová, Zverejnené: 06.02.2017, Aktualizované: 12.12.2018
Osvedčovanie podpisov na listinách upravuje zákon č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Potrebné doklady: 
  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis, 
  • občiansky preukaz, u cudzincov pas
 
Upozornenie: 
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu! 
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. 
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad. 
 
Poplatok: 2 Eurá za každý podpis
Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti. 
 
Doba vybavenia: na počkanie 
 
Miesto vybavenia: na Obecnom úrade Divina