Kontakt

Obec Divina má spoločne s ďalšími desiatimi obcami zriadený stavebný úrad s názvom: 
 
Spoločný obecný úrad Strečno
 
pracovisko: administratívna budova LESOV, š. p. 
                  Námestie Gen. M. R. Štefánika 1
                  010 01 Žilina
                  (2. poschodie vpravo)
 
kontakty: 
Telefón:      041/5993335
Email:        stavebny.urad@strecno.sk
                 daniela.postekova@strecno.sk
 
Stránkové dni a hodiny: 
pondelok     7.30 hod. - 12.00 hod.         13.00 hod. - 16.00 hod.
streda         7.30 hod. - 12.00 hod.         13.00 hod. - 17.00 hod. 
 
Korešpondenčná adresa: 
Spoločný obecný úrad Strečno 
Administratívna budova Lesov SR, š. p. 
Námestie Gen. M. R. Štefánika 1
010 01 Žilina 
 
tlačivá stavebného úradu
http://www.strecno.sk/stavebny-urad/