Obecný úrad Divina

Korešpondenčná adresa:      

Kontaktné informácie: 

Faktografické údaje:

Obecný úrad Divina
Telefón: +421 41 5003807 - starosta Kód obce: 517488
Číslo: 50  
0903 757 880
+421 41 5684577 - zamestnanci OcÚ
IČO: 00321214
PSČ: 013 31     DIČ: 2020671840
Pošta: Divina
 
 
Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN: SK2509000000005114266838
  WEB:   www.divina.sk
BIC: GIBASKBX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úradné hodiny

Pondelok 7.30 h - 15.30 h
Utorok Nestránkový deň 
Streda 7.30 h - 16.30 h
Štvrtok 7.30 h - 15.30 h
Piatok 7.30 h - 14.30 h
Sobota Nestránkový deň
Nedeľa Nestránkový deň

Obedňajšia prestávka  12:00 - 12:30

 

Starosta obce:           
Martin Fronc

Zástupca starostu:  
Ing. Anton Valčuha

 

Mgr. Miroslava Lašútová
ekonomika, účtovníctvo
 

+421 41 5684577

+421 904 704002
obecdivina@gmail.com
Mgr. Mária Kašiarová 
správa daní a poplatkov,
stavebná správa, sociálne záležitosti, 
životné prostredie

+421 41 5684577
+421 904 704002  
 kancelaria.divina@gmail.com
Anna Lokajová
vedenie matriky,

evidencia obyvateľstva, 
 
+421 41 5684577
+421 904 704002
matrika.divina@gmail.com
Erika Orešanová 
projektové, kultúrne a sociálne záležitosti,
obecná knižnica
 
+421 41 5684577
 +421 904 704002
 kniznica.divina@gmail.com